Bridon-Bekaert Ropes Group

Gezamenlijke omzet: € 454 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 15 miljoen
Totale activa: € 574 miljoen
Medewerkers: 2 598

Economisch klimaat in 2017

De markten voor mijnkabels zijn in de loop van 2017 licht gestegen dankzij meer mijnbouwactiviteit, gestimuleerd door hogere grondstofprijzen. De marktvraag voor kabels voor de offshore olie- en gassector bleef laag door het ontbreken van nieuwe investeringen. 

Andere markten relevant voor de kabelactiviteiten zijn - onder andere - machinebouw (kranen en hijsapparatuur), bosbouw, visserij en bouwsector. De lift-, distributieriem- en automobielmarkten die voor de advanced cords-activiteiten relevant zijn, bleven het in 2017 goed doen.

Activiteitenverslag

Bridon-Bekaert Ropes Group (BBRG) behaalde 42% omzetgroei. De integratie van de Bridon-activiteiten sinds eind juni 2016 vertegenwoordigde een stijging van 38%. De voormalige Bekaert-activiteiten binnen BBRG leverden 5% organische groei, vooral door de volumetoename met bijna 4% dankzij dubbelcijferige groei in de advanced cords-business en een bescheiden volumegroei in de kabelactiviteiten. 

De advanced cords-activiteiten presteerden sterk doorheen het jaar. De staalkabelactiviteiten in Noord-Amerika, Australië en Chili rapporteerden gaandeweg hogere verkoopvolumes dankzij de gestegen vraag in de mijnindustrie. De Europese en Braziliaanse entiteiten, die sterk afhankelijk zijn van olie, noteerden zeer zwakke omzetcijfers en resultaten doorheen het jaar.

De onderliggende EBIT was € 15 miljoen aan een marge van 3,3%. De winstgevendheid weerspiegelt de moeilijke marktomstandigheden in de olie- en gasmarkten en de marge-impact van de aanhoudend stijgende walsdraadprijzen. Het voorziene herstel van Bridon-Bekaert Ropes Group neemt meer tijd dan verwacht, enerzijds door het uitblijven van een heropleving in offshore olie- en gasactiviteiten en anderzijds door de trage omschakeling naar meer gediversifieerde marktsegmenten. Het orderboek voor onze staalkabelbusiness groeit geleidelijk maar levert gezien de tijdspanne van de leveringskalenders beperkte onmiddellijke groei-effecten op. 

BBRG investeerde € 15 miljoen in materiële activa in 2017. De helft daarvan werd besteed aan investeringen in advanced cords-productiecapaciteit en de andere helft in staalkabelproductieplants wereldwijd.

Strategie voor een transformatie

Het management van Bridon-Bekaert Ropes Group implementeert acties om de marktpositie te verstevigen en geleidelijk aan de voordelen te plukken van de uitgebreide schaalgrootte.

Bridon-Bekaert Ropes Group zet dezelfde transformatiemiddelen in die Bekaert met succes heeft toegepast. Deze programma’s zullen een ommekeer helpen bewerkstelligen op het vlak van kostenefficiëntie, omzetgroei en margeherstel en zouden de performantie van het segment progressief moeten verhogen in de komende jaren.

Bovendien neemt het team het voortouw in de innovatie van synthetische en hybride kabels in afwachting van steeds veeleisendere onderzeese en mijnbouwtoepassingen en regelgevingen. Lees meer over de nieuwste ontwikkelingen in het hoofdstuk Technologie & Innovatie van dit jaarverslag.