Jaarverslag 2017 - EMEA

EMEA

Gezamenlijke omzet: € 1 264 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 115 miljoen
Totale activa: € 1 018 miljoen
Medewerkers: 7 486

Economisch klimaat in 2017

De Europese economieën kenden in 2017 een groei van bijna 2,5%, de sterkste periode van economische groei in tien jaar tijd. De meeste landen zagen de groei van hun BBP meer stijgen dan de voorgaande jaren, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk waar aanhoudende bezorgdheid over de gevolgen van de brexit en het trage proces tot de zwakste groei in vijf jaar leidden. De landen in Centraal-Europa kenden een sterke groei in 2017. De economische rugwind kwam van de sterke vraag van exportlanden, fiscale stimulusprogramma’s, industriële en publieke investeringen en de krappe arbeidsmarkten. 

Buiten de EU steeg de groei van het BBP in Turkije boven de 6%, ondersteund door overheidsmaatregelen om leningen en bestedingen aan te moedigen. In Rusland kende de economie terug een bescheiden groei dankzij de positieve wereldwijde groei, handelsherstel en stijgende olieprijzen. 

De Europese automobielindustrie en bouwsector – sectoren die cruciaal zijn voor Europa en uitermate relevant voor de activiteiten van Bekaert – kenden in 2017 een blijvend sterke vraag. Nieuwe EU-registraties van zowel auto’s als commerciële voertuigen overschreden 3% groei in 2017. Ook de bouwsector in de EU trok aanzienlijk aan in 2017 ten gevolge van het hoge consumenten- en businessvertrouwen, de gemakkelijke toegang tot financiering en de toename van investeringen in openbare infrastructuurwerken. Na de lange terugval in de olie- en gassector werd 2017 met hernieuwd zelfvertrouwen afgesloten. Olieprijzen zijn in de loop van het jaar gestegen en de uitvoer van gas vanuit Rusland naar Europa heeft een nieuw record behaald. 

Bekaert is aanwezig in zowel de West-Europese als in de Centraal- en Oost-Europese markten. In Europa bieden we een hoogwaardige portefeuille van geavanceerde staaldraadproducten aan voor sectoren op zoek naar innovatieve producten en oplossingen van hoge kwaliteit.

Activiteitenverslag

Bekaerts activiteiten in EMEA behaalden 11% omzetgroei in 2017, gedreven door robuuste organische volumegroei (+7%) en het gezamenlijke effect van verrekende walsdraadprijsstijgingen en prijs-mix (+4%). De sterke automobiel-, bouw- en andere industriële markten stuwden de verkoopvolumes doorheen het jaar. De vraag naar gespecialiseerde staaldraden bleef vlak in vergelijking met 2016.

Bekaert EMEA leverde solide resultaten af in 2017. Onderliggende EBIT bedroeg € 141 miljoen, een herhaling van het record van 2016 in absolute cijfers. De marge was lager door enige vertraging in het verrekenen van walsdraadprijsstijgingen aan onze klanten – vooral in de zeer concurrentiële bouwmarkten – en door bijkomende kosten van aanwerving en training van personeel in het kader van de expansieprogramma’s in Centraal- en Oost-Europa. 

De investeringen in materiële vaste activa verdubbelden in vergelijking met vorig jaar tot € 115 miljoen en omvatten onder meer grote capaciteitsuitbreidingen in Roemenië, Slovakije en Rusland.

Onze business transformeren

  • Bekaerts wereldwijd ‘manufacturing excellence’-programma richt zich op het versterken van onze concurrentiekracht door het optimaliseren van veiligheid, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en productiviteit. In 2017 werd de actieradius voor de implementatie in EMEA uitgebreid met de Bekaert-fabrieken in Slatina (Roemenië), Sládkovičovo (Slovakije) en Lipetsk (Rusland). 
  • Het ‘customer excellence’-programma versnelde in de loop van 2017 en betrof zowel globale als regionale businessplatformen en cellen. Het programma streeft groei en rendement na.
  • Het wereldwijde veiligheidsprogramma van Bekaert, BeCare, werd op wereldwijde schaal verder uitgerold. Onze Slovaakse vestigingen startten BeCare op in september 2017, en maakten gebruik van het momentum van de Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek. Meer dan 1 600 werknemers schreven zich in Slovakije in voor het programma. De BeCare-lancering in Lipetsk (Rusland) moedigde het team niet alleen aan om de veiligheid te verhogen; het stimuleerde ook de communicatie en betrokkenheid binnen een enthousiast team.

Groei door uitbreiding

  • Om aan de groei van de binnenlandse bandenindustrie in Rusland te beantwoorden, kondigde de Bekaert-fabriek in Lipetsk in september 2017 haar plannen aan voor de uitbreiding van de staalkoordcapaciteit met 50% en het verdubbelen van de halfproductcapaciteit tegen midden 2018. Het hoofd van de Speciale Economische Zone in Lipetsk, de heer Koshelev Ivan Nikolajevitsj, benadrukte tijdens de aankondigingsceremonie het belang van de uitbreidingsinvesteringen van Bekaert voor de Russische bandensector. Tijdens het officiële bezoek van de Belgische premier Charles Michel aan de Russische Federatie in januari 2018, verwees Russisch premier Dmitry Medvedev uitdrukkelijk naar het Bekaert-investeringsproject in Lipetsk als een mooi voorbeeld van businessontwikkeling met goede vooruitzichten.
  • In oktober 2017 hield de Raad van Bestuur van Bekaert een van haar gewone vergaderingen in Roemenië. Bij die gelegenheid bezochten ze de Bekaert-fabriek in Slatina (Roemenië), die in volle expansie is. De fabriek breidt de capaciteit van staalkoord met 50% uit om aan de groeiende vraag te beantwoorden. De leden van de Raad van Bestuur bezochten er ook de fabrieken van onze klanten, Pirelli Tyre en Prysmian. Ze wandelden letterlijk doorheen de hele toeleveringsketen, van walsdraad tot eindproduct.
Bekaert opent nieuwe hoofdkantoren
Minder dan anderhalf jaar na de eerstesteenlegging verhuisden Bekaert-teams van drie locaties naar het nieuwe hoofdkantoor van de Groep in Zwevegem (België). In de kantoren ontmoeten traditie en innovatie elkaar: ze bevorderen een dynamische manier van werken terwijl het erfgoed van het bedrijf alle eer wordt aangedaan. Een transparante hal verbindt de twee vleugels van het gebouw: de ene is een volledig nieuwe structuur, terwijl de andere een neogotisch gerenoveerd gebouw is dat ons terug brengt naar de tijd van de eerste Bekaert-nagelfabriek uit de vroege jaren 1900. Met zijn grote verticale ramen en bakstenen muren weerspiegelt het nieuwe gebouw de stijl van het originele gebouw, maar dan met een moderne, strakke twist.
Het is een perfecte afspiegeling van de Bekaert-filosofie omdat een aantal van onze eigen producten werden gebruikt om de structuur te verstevigen: metselwapening Murfor® Compact en Dramix® vezelbeton voor de versteviging van de grondplaat. Het nieuwe hoofdkantoor zal de oudere, minder energiezuinige gebouwen vervangen en voldoet aan de hoogste milieuvereisten.