Latijns-Amerika

Gezamenlijke omzet: € 1 394 miljoen
Geconsolideerde omzet:  € 673 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: (*) € 22 miljoen
Totale activa: (*) € 453 miljoen
Medewerkers: 6 773

(*) geconsolideerde vennootschappen

Economisch klimaat in 2017

De groei van het BBP in Latijns-Amerika werd na een algemene krimp in 2016 licht positief, weliswaar ver verwijderd van de geschatte 3,5% wereldwijde groei voor 2017. Hogere olie- en grondstofprijzen, meer particuliere consumptie en het terugkeren uit recessie van de twee grote spelers, Brazilië en Argentinië, hebben in 2017 een bescheiden groei voor de regio aangestuurd. 

Langdurige stakingen in de Chileense mijnen en de overstromingsschade in Peru hebben de economische groei in de eerste helft van het jaar afgeremd. Politieke en economische onzekerheid als gevolg van presidentsverkiezingen (Ecuador, Chili) en de impact van wijdverbreide corruptieschandalen op uitgaven voor openbare infrastructuur bemoeilijkten ook een echt herstel. In Venezuela werd de politieke, economische en humanitaire crisis nog erger. 

Bekaert produceert in Latijns-Amerika een uitgebreide productenportefeuille bestemd voor de bouw, mijnbouw, landbouw en een brede waaier aan industriële en consumentenmarkten in de regio. Bekaert heeft 100%-dochterondernemingen en meerderheidsparticipaties in Costa Rica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Peru, Chili en Brazilië, alsook joint ventures in Brazilië in een 45/55-partnerschap met ArcelorMittal. 

Bekaert startte haar activiteiten in Latijns-Amerika in 1950. Vandaag vertegenwoordigen die bijna 30% van de gezamenlijke omzet.

Activiteitenverslag

In Latijns-Amerika daalde de geconsolideerde omzet met 1% ten opzichte van vorig jaar. De desinvestering van de entiteit in Sumaré vertegenwoordigde -5,5%. Door het zwakke economische klimaat in de regio daalde de vraag naar onze producten, wat resulteerde in een volumeverlies van -5,6% voor het jaar. Deze effecten werden op omzetniveau bijna volledig gecompenseerd door de impact van verrekende hogere walsdraadprijzen en licht positieve wisselkoerseffecten. 

De winstgevendheid van het segment werd aangetast door het verslechterde economische klimaat in 2017. De onderliggende EBIT daalde met 18% door zwakke marktomstandigheden en kosteninflatie ten gevolge van onder meer protectionistische maatregelen van meerdere landen tegen de invoer van walsdraad. Het wegvallen van de verplichtingen in een bezwaarlijk leveringscontract hebben de impact van de desinvestering van de hoge-marge Sumaré-entiteit geneutraliseerd. De onderliggende EBIT-marge bereikte 8,2% voor het volledige jaar.

EBIT steeg met meer dan 20% tot € 80 miljoen dankzij de meerwaarde op de verkoop van 55,5% van de aandelen van de Sumaré-fabriek in Brazilië. Deze werd geïntegreerd in het BMB (Belgo-Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda) jointventurepartnerschap met ArcelorMittal.

Bekaert investeerde € 22 miljoen in materiële vaste activa, voornamelijk in Chili en Peru.

De joint ventures in Brazilië hebben een hogere omzet gerapporteerd als gevolg van de Sumaré-impact, de sterkere gemiddelde Braziliaanse real in vergelijking met vorig jaar en doorgevoerde prijsstijgingen voor grondstoffen. Het aandeel in de resultaten van joint ventures is door de integratie van de Sumaré-vestiging in het jointventurepartnerschap met 5,5% toegenomen.

Salvaguardia legt veranderingen aan het aankoopbeleid op

Bekaerts activiteiten in Ecuador en Chili werden nadelig beïnvloed door de handelsbelemmeringen opgelegd op de import van walsdraad. Door deze ‘salvaguardia’-maatregelen moesten we ons aankoopbeleid aanpassen terwijl plaatselijke sourcing niet altijd mogelijk is door de capaciteits- en kwaliteitsbeperkingen van lokale staalfabrieken. Dergelijke maatregelen resulteren gewoonlijk in hogere kosten die de concurrentiepositie van onze activiteiten en die van onze klanten nadelig beïnvloeden.

Onze business transformeren

Bekaerts dochterondernemingen en joint ventures met ArcelorMittal in Brazilië hebben de cultuur van verandering omarmd via de verschillende transformatieprogramma’s. 

In 2017 werd het ‘manufacturing excellence’-programma (BMS) van Bekaert geïmplementeerd in Costa Rica, Chili en Colombia, wat na eerdere implementaties in Ecuador, Peru en Brazilië een aanzienlijke uitbreiding van het toepassingsgebied betekent. Het ‘customer excellence’-programma (BCE), ingevoerd met specifieke aandacht voor de bijzonderheden van de lokale markten en distributiemodellen, zal leiden tot commerciële uitmuntendheid en een betere samenwerking op regionaal niveau. 

Om een enorm klantennetwerk te bereiken in een land dat van noord naar zuid meer dan 4 000 km beslaat, heeft Prodalam, onze verkoop- en distributieorganisatie in Chili, met hoofdkantoor in Santiago, 35 'one-stop-shop’-vestigingen over het hele land. Bouwbedrijven, plaatsers van afsluitingen, doe-het-zelfzaken en andere klanten vinden hun weg naar een winkelervaring bij Prodalam die als winkelen bij een kleinhandel aanvoelt.

Klaar om kansen te grijpen …

In Ecuador wordt het sociale woningbouwprogramma ‘Casa para Todos’ dat onze business in 2016 gunstig beïnvloedde, in 2018 weer geactiveerd. IdealAlambrec-Bekaert is klaar om de kansen te grijpen die uit dit programma zullen ontspruiten. Vorig jaar heeft onze dochteronderneming de uitgebreide bouwhandleiding met constructieplannen en gedetailleerd bouwadvies bijgewerkt in afwachting van een nieuw openbaar bouwprogramma dat de overheid in de loop van 2018 zal opstarten.

In Chili wordt in 2018 een beter economisch klimaat voor onze activiteiten verwacht. De stijging van de vraag op het einde van 2017, de politieke stabiliteit na de presidentsverkiezingen en meer overheidsinkomsten van hogere koper- en andere grondstofprijzen zijn een goed voorteken van een betere economie. Onze activiteiten zijn klaar om groeikansen van hogere consumptie-uitgaven en meer mijnbouwactiviteit – vooral ondergrondse mijnbouw – te benutten en een actieve rol te spelen in de groeiende aquacultuursector.

... en op onze hoede voor onzekerheden inzake beleid

De komende verkiezingen in veel landen waaronder Brazilië, Venezuela, Paraguay, Colombia, Mexico en Costa Rica kunnen in 2018 voor vertraging zorgen van de uitvoering van grote infrastructuurprojecten. Fiscale en andere beleidshervormingen kunnen ook extra onzekerheden voor het businessklimaat in de regio creëren.
Staaldraadrasters beschermen mensen en verkeer
In het centrum van Santiago, Chili, doorkruisen de belangrijkste wegen de stad in een doorlopende reeks niet-overdekte wegen, halfopen en open tunnels. Om te vermijden dat voetgangers op niet-overdekte lagergelegen stukken wegdek vallen en om bestuurders te beschermen tegen steengooivandalisme, zijn tunnelingangen en -uitgangen en alle lagergelegen banen in open lucht beschermd door structuren gemaakt van staaldraadrasters. Deze worden door dochterondernemingen van Bekaert in Chili geproduceerd. Het is een aantrekkelijke oplossing die de verkeersveiligheid voor iedereen op de weg verhoogt.