Noord-Amerika

Gezamenlijke omzet: € 552 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 13 miljoen
Totale activa: € 299 miljoen
Medewerkers: 1 410

Economisch klimaat in 2017

Na een trage economische groei in 2016 en een zwak begin van 2017 nam de groei van het Amerikaanse BBP voor het volledige jaar toe tot een geschatte 2,3%. De hoge consumentenuitgaven en de toename in defensie-uitgaven gaven de groei een boost. De industriële productiecijfers waren goed dankzij een gestaag groeiende wereldwijde economie, een zwakkere Amerikaanse dollar - waardoor de export aan concurrentiekracht won - en een bescheiden opleving in olieboringen. Wijzigingen aan het Amerikaanse fiscaal en handelsbeleid zorgden voor groeiende onzekerheid.

Activiteitenverslag

De Noord-Amerikaanse activiteiten van Bekaert noteerden 8% omzetgroei en een aanzienlijke rentabiliteitsverbetering. De volumegroei van 3% en de verrekende walsdraadprijsstijgingen en mix-effecten zorgden voor een organische groei van bijna 10%.

De automobiel-, industriële en gespecialiseerde staaldraadmarkten presteerden goed in 2017. Zoals verwacht waren de verkoopvolumes lager in het laatste kwartaal van het jaar door de gebruikelijke seizoenseffecten. De ongunstige effecten van de zwakkere USD in de tweede jaarhelft tastten zowel de omzet als de winstgevendheid aan, jaar-op-jaar. 

De transformatieprogramma’s in de regio hadden een wezenlijke impact op de prestaties van 2017. De gezamenlijke aanpak in de implementatie van manufacturing, supply chain en commercial excellence heeft geleid tot een sterkere organisatie, betere segmentatie, en verhoogde kostencompetitiviteit. De onderliggende EBIT steeg met 28% tot € 33 miljoen aan een marge van 6%. Het segment rapporteerde ook een substantiële verhoging van de EBITDA- en ROCE-marges ten opzichte van de vorige boekjaren.

De investeringsuitgaven (PP&E) bedroegen € 13 miljoen in Noord-Amerika. De belangrijke expansie voor de Rogers-fabriek in Arkansas werd opgeschort vanwege de onzekerheid over veranderingen aan het Amerikaanse handelsbeleid, die in de toekomst tot een belangrijke stijging van de kosten voor geïmporteerde walsdraad kunnen leiden. Bekaert moet grondstoffen of afgewerkte goederen in de VS importeren omdat de lokale staalfabrieken de specifieke walsdraadtypes die nodig zijn om staalkoord voor banden te produceren, niet kunnen leveren.

Bouwen aan de toekomst voor Bekaert in Noord-Amerika

Het voorbije decennium zijn de markt, de klanten, de wetgeving en de concurrentie in de Noord-Amerikaanse regio aanzienlijk geëvolueerd. Door die veranderingen was het concurrentievermogen van ons bedrijfsmodel afgenomen. De winstgevendheid was naar een onaanvaardbaar peil gedaald en het Noord-Amerikaanse Bekaert-team heeft in 2016 een programma opgestart om die situatie om te keren. Hun streefdoel is om aan de toekomst voor Bekaert in Noord-Amerika te bouwen. Hun aanpak is een synthese van alle overige globale Must Win Battles die bij Bekaert zijn ingevoerd. Het team heeft een gerichte en ambitieuze groeiagenda en bouwt aan een organisatie van wereldklasse die wordt ondersteund door uitmuntendheid op het vlak van productie, klanten en partners en een uitgesproken passie om te winnen.

  • Het wereldwijde programma voor manufacturing excellence van Bekaert werd in 2017 in Rogers (Arkansas) en Shelbyville (Kentucky) geïmplementeerd. Alle fabrieken in de VS hebben het programma nu gevolgd en zijn de gedefinieerde acties aan het implementeren. 
  • In 2017 is het managementteam van Noord-Amerika begonnen met een tweede golf van projecten voor commercial excellence, gericht op businessplatformen en cellen die geen deel van de eerste golf uitmaakten. Door deze aanpak kon het team zijn tools en manier van werken verder verfijnen en de impact op een duurzame manier verhogen. 
  • Op twee na hebben alle productievestigingen in de VS het wereldwijde Bekaert-veiligheidsprogramma BeCare opgestart. Er wordt een plan voor de kantoren ontwikkeld, maar alle medewerkers die regelmatig in een fabriek aanwezig zijn, hebben een veiligheidsopleiding gekregen en een implementatierol te vervullen.
  • Aanvullend op de wereldwijde transformatieprogramma’s heeft Noord-Amerika nog een speciaal project, genaamd ‘Passion to Win’. Het is gericht op vijf gebieden die verband houden met mensen: talent; communicatie; erkenning; empowerment; en afstemming – en is nauw verbonden met onze langetermijnkernstrategie om mensen te engageren en te empoweren.
Bekaert in Orrville opent nieuwe productiehal
De Bekaert-vestiging in Orrville opende een extra productiehal naast de bestaande fabriek. Op deze aparte site voegt Bekaert waarde toe die verder gaat dan staaldraadtransformatie, onder meer door precieze lengtes te snijden en draden te stansen en te frezen voor de klanten. Het nieuwe gebouw bevat duurzame infrastructuurelementen zoals energiezuinige verwarming, ledverlichting en een met Dramix® verstevigde vloer. Het gebouw is een open ruimte zonder dode hoeken. De volledige zichtbaarheid van alle kanten komt de veiligheid ten goede.

De Van Buren-vestiging van Bekaert behaalt TL9000-kwaliteitscertificaat
Als slechts één van vijf bedrijven in Noord-Amerika heeft Bekaert in Van Buren het TL9000-certificaat behaald. Tijdens de audit werd het kwaliteitsmanagementsysteem van de fabriek grondig onderzocht en elk aspect van het proces, van verkoop over planning tot productie en management, onder de loep genomen. Het certificaat is nodig voor toeleveranciers aan de telecomsector.