Onze strategie

Wie we zijn

Bekaert is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën. Door het continu creëren van toegevoegde waarde streven we ernaar de voorkeursleverancier voor staaldraadproducten en -oplossingen te zijn voor onze klanten wereldwijd. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) werd opgericht in 1880 en is een globale onderneming die wereldwijd bijna 30 000 medewerkers telt, met hoofdzetel in België en met een gezamenlijke jaaromzet van 4,8 miljard euro.

Wat we doen

Wij willen de beste zijn in het begrijpen van de toepassingen waarvoor onze klanten staaldraad gebruiken. De kennis over hoe onze staaldraadproducten functioneren in de productieprocessen en de producten van onze klanten, helpt ons immers om oplossingen te ontwikkelen en te leveren die het best aan hun vereisten voldoen – zo creëren we meerwaarde voor onze klanten. 

Staaldraad transformeren en unieke deklaagoplossingen toepassen, dat zijn onze kernactiviteiten. Afhankelijk van de wensen van onze klanten trekken we draad in diverse diameters en sterktes, zelfs tot ultrafijne vezels van één micron. We bundelen draden tot koord, kabels en strengen, weven of breien ze tot een weefsel of verwerken ze tot een eindproduct. De coatings die we aanbrengen verminderen wrijving, verbeteren de corrosiebestendigheid of bevorderen de adhesie met andere materialen.

Onze aanpak

better together beschrijft de unieke samenwerking binnen Bekaert en tussen Bekaert en haar businesspartners. We creëren waarde voor onze klanten door het leveren en co-creëren van een kwaliteitsportfolio van staaldraadoplossingen en door het bieden van dienstverlening op maat in alle continenten. We geloven in blijvende relaties met onze klanten, leveranciers en andere stakeholders en we verbinden ons ertoe om hen langetermijn waarde te leveren. We zijn ervan overtuigd dat het vertrouwen, de integriteit en de onstuitbare spirit die onze medewerkers wereldwijd verenigen als één team de fundamenten vormen van succesvolle partnerschappen waar ook ter wereld.

Onze strategie

Onze strategie is erop gericht om consistent waarde te creëren voor onze aandeelhouders door op een kostenefficiënte manier superieure waarde te creëren voor onze klanten. Onze visie en kernstrategieën vormen de fundamenten van een transformatie van onze business naar een hoger prestatieniveau. Ze waren de basis van onze prioriteiten en acties in 2017 en zullen onze focus blijven sturen in de komende jaren. Om onze kernstrategieën een onmiddellijke focus te geven met specifiek toegewezen middelen en een nauwgezette opvolging van de vooruitgang, definiëren we ook onze Must Win Battles. Deze benadering was de afgelopen jaren heel succesvol. De Must Win Battles krijgen speciale aandacht van de hele organisatie. Ze nemen een belangrijke plaats in binnen de doelstellingen van individuele medewerkers en teams, wat essentieel is voor hun succes en de vooruitgang die we in ons transformatieproces boeken.
 
De lijst van vijf Must Win Battles wordt elk jaar geëvalueerd. Wanneer battles worden gewonnen of nieuwe transformatiestappen worden doorgevoerd, werken we de lijst bij. In 2017 hebben we Fit for Growth gedefinieerd als een nieuwe Must Win Battle en een belangrijk transformatieprogramma gericht op het bevorderen van functionele uitmuntendheid en bekwaamheid binnen heel Bekaert. Het zal ons helpen een wereldwijd toonaangevende organisatie te worden met een naadloze samenwerking tussen haar verschillende functies, regio’s en platformen. Wij noemen dit Business Partnering. 

Onze visie

Consistent met onze better together-aspiratie streven we er onophoudelijk naar om de voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en –oplossingen. We doen dit door voortdurend superieure waarde te creëren voor onze klanten over de hele wereld.

Met deze visieverklaring heeft Bekaert expliciet haar speelveld vastgelegd: het beschrijft wat we willen zijn, waar we willen concurreren en investeren en hoe we ons willen onderscheiden.

Onze kernstrategieën op lange termijn

Vijf kernstrategieën vormen de basis van Bekaerts prioriteiten en beslissingsprocessen die gericht zijn op het creëren van waarde en groei. Deze strategieën brengen onze visie in de praktijk en weerspiegelen de richting en prioriteiten voor de langere termijn:

 1. De klant in het hart van onze business plaatsen
 2. Waardegedreven groei
 3. Technologisch leiderschap en snelheid
 4. Onze schaalvoordelen benutten, de complexiteit reduceren en de laagst mogelijke totale kost realiseren
 5. Alle medewerkers engageren en empoweren
Het Bekaert-kader voor jaarlijkse targets dat de objectieven, doelstellingen, strategieën en maatregelen voor het bedrijf en voor elke individuele medewerker vastlegt, hanteert de vijf kernstrategieën bij de jaarlijkse prioriteitenstelling voor elke werknemer. Als gevolg zijn alle vijf strategieën uitgegroeid tot prioriteiten binnen de persoonlijke ontwikkelingsacties en prestatiebeoordeling van elke werknemer.

1) De klant in het hart van onze business plaatsen

Bekaert heeft altijd geloofd in samenwerking en co-creatie met klanten als drijfveren van duurzame partnerschappen en klantentevredenheid. Toch willen we beter doen en een echte klantgerichte organisatie worden. Deze strategie gaat over het verwerven van inzicht in wat waarde voor onze klanten betekent en op basis daarvan handelen. Het gaat erom onze klanten op de eerste plaats te zetten bij alles wat we doen, op elk niveau en waar ook ter wereld.
 • Een jaar na de officiële lancering van het ‘Bekaert Customer Excellence’-transformatieprogramma kwam BCE in 2017 echt op gang. Aan het einde van 2017 maakte ongeveer 75% van onze business er deel van uit en werd vooruitgang geboekt in verschillende fasen van het transformatieprogramma door de diverse businessplatformen en -cellen.

  Een van de tastbare effecten van BCE is dat het programma veranderingen in onze klantenservicemodellen brengt zodat we beter op de behoeften van onze klanten kunnen inspelen. We zien de impact van het groeiend inzicht in de klanten, verbeterde tools, betere segmentatie en een uitdrukkelijke focus op waardecreatie voor de klant.

  Terwijl het programma zich ontvouwt breiden we het gebruik van deze nieuwe inzichten en tools uit in onze commerciële manier van werken en vergroten we tegelijkertijd de impact. 

  Ter ondersteuning van het BCE-programma hebben we in 2017 de ‘Commercial Excellence Academy’ opgericht – een forum voor het continu verbeteren van onze commerciële capaciteiten en het inbedden van wat BCE in de manier van werken van onze commerciële teams heeft bijgebracht. 
BCE helpt om twee kernstrategieën van Bekaert te vervullen – ‘De klant in het hart van onze business plaatsen’ en ‘Waardegedreven groei creëren’ – aangezien het de verwezenlijking van vier belangrijke doelstellingen beoogt:
 • Een klantgerichte mindset verankeren in de hele organisatie
 • Ons onderscheiden op de markt
 • Duurzame, rendabele groei aansturen door superieure klantenwaarde te bieden
 • Een uitstekende commerciële organisatie uitbouwen

 • Klantgerichtheid is een mindset bij alle werknemers. Dit gaat veel verder dan de bevoegdheden en rol van de verkooporganisatie of de directe commerciële relaties. Alle werknemers moeten begrijpen welke rol zij kunnen spelen om onze klanten in het hart van onze business te brengen.
  Na een succesvolle editie van de Europese Week van de Klant in 2016 herhaalden we dit initiatief in 2017 en breidden we het concept uit naar andere regio’s. Door middel van informatiesessies, workshops en klantenbezoeken hebben medewerkers van over de hele wereld geleerd wie onze klanten zijn en wat we kunnen bijdragen om ze beter van dienst te zijn.
 • Belgische medewerkers werden uitgenodigd op informatiesessies over hoe Bekaert toegevoegde waarde biedt, vooral als het gaat om co-creatie van nieuwe producten. De boeiende presentaties wierpen een nieuw licht op langetermijn innovatiesamenwerkingen.
 • In India werd tijdens de Week van de Klant elke dag een andere klant in de schijnwerpers geplaatst. Er waren stands om de strategieën en activiteiten van de klanten toe te lichten en te tonen hoe Bekaert hen helpt om hun doelen te bereiken. Werknemers konden in een quiz hun kennis testen waardoor ze nog enthousiaster werden om bij te leren. Het concept van informatiestands werd ook gebruikt in Indonesië, waar een team van klantenambassadeurs informatie verschafte over de geschiedenis van de klanten met Bekaert en hoe er gezamenlijk groei werd gecreëerd.
 • De staalkoordfabrieken in Jiangyin (China) hebben een belangrijke klant uitgenodigd om over kwaliteit te praten. Tijdens verschillende activiteiten hebben werknemers geleerd hoe ze kunnen bijdragen aan het leveren van kwalitatieve producten, processen en service.
 • In Bekaert Orrville (Ohio, VS) werden alle operatoren uitgenodigd om de start van BCE te vieren. Dit onderstreept hoe belangrijk de rol en betrokkenheid van iedereen is voor het bereiken van customer excellence: van het contact met de klant tot de productie in de fabriekshal.
Bekaert verwelkomt autoglasproducenten op een seminarie
In december 2017 organiseerde Bekaert in België een seminarie waarin de vertegenwoordigers van autoglasproducenten werden samengebracht om de recentste ontwikkelingen te bespreken. De focus lag eerder op het technische dan op het commerciële aspect, waardoor het verschilde van conferenties die de deelnemers doorgaans bijwonen. Bekaert, partnerleveranciers en klanten bespraken de nieuwe uitdagingen en toekomstige oplossingen.

 • In november 2017 lanceerde Bekaert de eerste fase van een wereldwijde Net Promoter Score (NPS)-enquête. Het is de eerste keer dat deze enquête voor alle businessplatformen en op wereldwijde schaal wordt georganiseerd. NPS-enquêtes worden gebruikt om de loyaliteit van klanten in te schatten door te meten hoe waarschijnlijk het is dat klanten Bekaert aan andere bedrijven, collega’s of zakelijke partners zouden aanbevelen. In de eerste klantengroep betrof het onderzoek 50% van Bekaerts klanten die 80% van de omzet vertegenwoordigen. In de volgende fase (mei 2018) zal de resterende 50% gevraagd worden om deel te nemen. De coördinatie en analyse van de enquête worden uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksagentschap, de ICMA Group.

  Net Promoter Scores voor internationale B2B productiebedrijven bereiken gemiddeld 20% tot 30%. Bekaert was erg tevreden met het resultaat van de eerste fase van de wereldwijde NPS-enquête met een score van 50%, ver boven het gemiddelde. Nog belangrijker zijn echter de resultaten per businessactiviteit en regio, op basis waarvan we de klantrelaties en -uitmuntendheid beter kunnen begrijpen en verbeteren.

2) Waardegedreven groei

Bij de implementatie van deze strategie heeft Bekaert duidelijke prioriteiten gesteld van waar we willen groeien en hoe we superieure waarde kunnen bieden om ons te onderscheiden van de concurrentie.
 • Voor het tweede jaar op rij behaalde Bekaert een robuuste organische omzetgroei aangestuurd door sterke volumes en een gezonde onderliggende business. Bovendien heeft onze groei voor het tweede jaar op rij meerwaarde gecreëerd: het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC) (8,7%) overtrof de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC) (8,0%). 
 • In 2017 hebben we de marktpenetratie versterkt van meer geavanceerde producten die de totale kosten in de waardeketen doen dalen. Dit geldt vooral voor steeds sterkere en lichtere staalkoordconstructies waardoor bandenfabrikanten banden kunnen produceren met een lager gewicht, een dunnere staalgordel en een lagere rolweerstand. Staalkoord met ultrahoge treksterkte is goedkoper dan conventioneel staalkoord wanneer we de totale kosten in overweging nemen, aangezien dit leidt tot een drastisch lager gewicht van staalkoord en er voor de dunnere staalgordels minder rubber nodig is. 
 • Om kwalitatieve groei te realiseren, streeft Bekaert ernaar om middelen en inspanningen in te zetten op die onderdelen van de business waar we waarde voor onze klanten en voor Bekaert kunnen creëren. Wij zijn er ons van bewust dat we in een aantal van onze top businesses het maximale marktaandeel hebben bereikt of binnenkort zullen bereiken. Op basis van strategische marktsegmentatie en -inzicht hebben we een ambitiemodel gecreëerd dat ons zal helpen om een winnend businessportfolio op te bouwen door expansie vanuit de kern. In de loop van 2017 werden een aantal cases geïdentificeerd voor verdere verkenning. Het portfolio-ambitiemodel laat een transparante toekenning van middelen en sturing toe voor bedrijfsanalyse, investeringen, fusies en overnames, R&D en talentontwikkeling. Het geeft een langetermijnperspectief als drijfveer voor waardescheppende groei die zowel organische groei als overnames kan omvatten. Het doel is eenvoudig: we willen een leiderschapspositie nemen in de winnende markten van de toekomst. 
 • Een van de belangrijkste doelstellingen van het eerdergenoemde ’Bekaert Customer Excellence’-programma (BCE) gaat over het aansturen van duurzame, winstgevende groei door het leveren van superieure klantenwaarde. Vandaar dat het programma een belangrijke factor is voor het realiseren van deze strategie. In dit verband richt BCE zich op de ontwikkeling van gekwantificeerde waardevoorstellen, een verbeterde  productportefeuille en concrete groeiplannen voor strategische segmenten. Een waardevoorstel werkt alleen als de echte onderliggende behoeften van de klant bekend zijn en aangepakt worden. BCE helpt ons om inzicht te krijgen in onze klanten door voice-of-the-customeroefeningen en waardecurveanalyses. In sommige gevallen kunnen we waarde creëren door nieuwe producten en toepassingen te ontwikkelen. In andere gevallen kunnen eenvoudige wijzigingen aan de verpakking waarde creëren doordat ze minder kosten en de verwerkingsefficiëntie voor onze klanten verhogen.
Apollo huldigt Bekaert als Global Business Partner of the Year
In april 2017 ontving Bekaert van Apollo de 'Global Business Partner of the Year Award'. Deze prijs beloont de leverancier die consistent goed presteert, het hoogste leveringsaandeel heeft en intensief meewerkt aan gezamenlijke ontwikkelingsprojecten. Het is een erkenning voor alle Bekaert-teams die betrokken zijn bij het verstrekken van topkwaliteit aan de Apollo-fabrieken in India en de Apollo Vredestein-fabriek in Nederland. Daarnaast heeft Apollo twee Europese Bekaert-vestigingen goedgekeurd als voorkeursleverancier van de nieuwste Apollo-bandenfabriek in Hongarije. Dit is nog maar eens een voorbeeld van het aansturen van waardegedreven groei samen met onze klanten.

3) Technologisch leiderschap en snelheid

Onze derde kernstrategie betreft het versnellen van Bekaerts technologisch leiderschap in overeenstemming met onze strategie om groei aan te sturen door waardecreatie. Co-creatie is een van de leidende principes: we helpen onze klanten om zich op hun markten te onderscheiden. Onze proces- en productontwikkelingsprojecten maken snelle vooruitgang en effectieve resultaten mogelijk in alle samenwerkingsprogramma’s. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk Technologie en Innovatie van dit Jaarverslag.

Technologisch leiderschap en snelheid in de kijker:

In 2017 ging de technologieshift van zaagdraad bijzonder snel. In de afgelopen jaren bekleedde Bekaert een leiderspositie in 2e generatie zaagdraad, een gestructureerde draad waardoor klanten efficiënter harde materialen kunnen versnijden met een lager verbruik van diamantsubstraat: een duidelijk voorbeeld van vermindering van de totale kost.

Maar de klanten hebben sneller dan verwacht de overstap gemaakt naar de 3e generatie zaagdraad: fixed abrasive zaagdraad of diamantdraad. Bij deze technologie worden minuscule diamantdeeltjes op een solide kerndraad bevestigd, waardoor een abrasief snijgereedschap ontstaat dat in talloze toepassingen kan worden gebruikt.

Bekaert ging de uitdaging aan om een diamantdraad te ontwikkelen die zou uitblinken wat betreft prestaties, diameter en verwerkingskwaliteit. Het zaagdraadteam slaagde er in om een uiterst geavanceerde en betrouwbare oplossing te ontwikkelen. Daarbij gaf het team blijk van technologisch leiderschap en innovatiesnelheid: alle belangrijke klanten hebben de Bekaert-diamantdraadmonsters na uitgebreid testen goedgekeurd. We zijn nu de productiecapaciteit geleidelijk aan het verhogen en we zijn klaar om vanaf de tweede helft van 2018 een positie op het vlak van diamantdraad uit te bouwen.

4) Schaalvoordelen benutten, complexiteit reduceren en de laagst mogelijke totale kost realiseren

Met deze kernstrategie willen we onze schaalvoordelen benutten door complexiteit te verminderen en standaardisatie te verhogen. We willen onszelf zo kosteneffectief mogelijk organiseren en zorgen voor een vermindering van de totale kost door doeltreffende proces- en productinnovaties. 

 • Het Bekaert Manufacturing System (BMS) is een programma dat instaat voor operationele uitmuntendheid in al onze processen en vestigingen wereldwijd. BMS bundelt de collectieve inspanningen van alle Bekaert-vestigingen om de totale kosten voor onze klanten zo laag mogelijk te houden. Door minder complex te werken en onze schaal beter te benutten, kunnen we de operationele kosten verminderen en de productiviteit verhogen. Zo kunnen we ons concurrentievermogen opdrijven en middelen vrijmaken voor groei. 
  • BMS werd op het einde van 2014 gelanceerd en wordt volgens een strikte planning uitgevoerd. Met meer dan 60% van de fabrieken binnen scope aan het einde van 2017, hadden de verbeteracties een zichtbaar en blijvend effect op het resultaat van de Groep. Het programma kan rekenen op de sterke betrokkenheid en deelname van alle medewerkers.
  • Zowel de joint ventures van Bekaert met ArcelorMittal in Brazilië als de vestigingen van de Bridon-Bekaert Ropes Group maken deel uit van het BMS-implementatieplan om soortgelijke voordelen voor hun activiteiten te creëren. 
 • Om ervoor te zorgen dat de transformationele impact van eerdere BMS-implementaties blijft, heeft Bekaert in 2017 de Bekaert Manufacturing Academy opgericht. Met dit programma kunnen wij onze competenties uitbreiden en onze normen en best practices verbeteren en delen, zodat onze manier van werken blijft evolueren terwijl we onze kennis uitbreiden. De Bekaert Manufacturing Academy is een van de transformatie-academies gecreëerd onder Bekaert University, een toonaangevend leerplatform voor de ondersteuning en versnelling van de transformatieprocessen bij Bekaert.

5) Alle medewerkers engageren en empoweren

Het engageren en empoweren van onze medewerkers zijn belangrijke succesfactoren op ons transformatietraject. We geven onze teams verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden, en rekenen op de inzet van elke Bekaert-medewerker om de prestaties te verbeteren.
 • In september 2017 heeft Bekaert een wereldwijde werknemersbevraging georganiseerd. Het was de eerste keer dat het bedrijf een enquête hield bij al haar werknemers over de hele wereld. Het thema van de enquête was ‘Jouw mening telt’ en we nodigden alle collega’s van Bekaert-dochterondernemingen (met uitzondering van de joint ventures en de Bridon-Bekaert Ropes Group-vestigingen) uit om deel te nemen. Dankzij een indrukwekkende respons van 91% waren we in staat om een duidelijk inzicht te krijgen in de mate van betrokkenheid van onze medewerkers en welke elementen hierbij een rol spelen. De totale betrokkenheidsscore van de 20 667 managers, bedienden en operatoren was 82%. Werknemers waardeerden vooral de cultuur van openheid voor verbetering, de empowerment die ze voelen bij het uitvoeren van hun job, de goede teamgeest en de bereidheid van hun team om dingen voor elkaar te krijgen. Kortom, de teamgeest is zeer goed. De enquête dient als barometer voor de betrokkenheid van de medewerkers en duidt verbeteringspunten aan die via concrete actieplannen zullen worden aangepakt. We zijn van plan om deze enquête elke twee jaar te herhalen.

 • Bekaert richtte in 2017 de ‘Bekaert University’ op. Deze University zal ons team en onze talenten ontwikkelen zodat onze mensen, zowel individueel als in team, het beste uit zichzelf kunnen halen. Bekaert University draait om het continu opbouwen van de vaardigheden van de mensen en de organisatie. Het wordt ook de thuisbasis van verschillende Academies die bedoeld zijn om het transformatieproces dat het bedrijf ondergaat, te versnellen en onderhouden.
 
Bevorderen van echte betrokkenheid op de werkplek

Bekaert Lipetsk (Rusland) wijst de weg!

De uitstekende resultaten van Bekaert Lipetsk in het wereldwijde onderzoek naar werknemersbetrokkenheid trokken de aandacht van Bekaert-teams over de hele wereld. Hun benadering is uitgegroeid tot een inspirerend verhaal van empowerment en betrokkenheid binnen de Groep.

Alle 300 medewerkers van onze fabriek in Lipetsk worden gestimuleerd om altijd authentiek leiderschap te tonen. Respect, zorg en vertrouwen vormen de basis van elke werkrelatie bij Bekaert Lipetsk en de afwezigheid van hiërarchische obstakels bevordert een zeer open communicatie. Het team voelt zich betrokken in plaats van gecontroleerd. Het enthousiasme van het team blijkt ook uit de prestaties van de fabriek. Bekaert Lipetsk leidt op vele manieren.

 • Als maatschappelijk verantwoorde onderneming is betrokkenheid het sleutelwoord wanneer het over duurzaamheid gaat. Een samenvatting van ons duurzaamheidsverslag voor 2017-2018 is opgenomen in het Verslag van de Raad van Bestuur. Onze duurzaamheidsinspanningen en -activiteiten zijn gericht op de belangen van al onze stakeholders: medewerkers, klanten, aandeelhouders, partners, lokale overheden en gemeenschappen. Om onze betrokkenheid en inzet om voortuigang te boeken in deze materie te onderstrepen, hebben we voor elk van de duurzaamheidspijlers een ambitie gedefinieerd en een reeks duidelijke korte- en langetermijndoelstellingen vastgelegd.