Raad van Bestuur

De voornaamste taken van de Raad van Bestuur zijn het bepalen van het algemeen beleid van de onderneming, het goedkeuren van de strategie en het opvolgen van de activiteiten. De Raad van Bestuur is het belangrijkste beslissingsorgaan van de onderneming. Enkel aangelegenheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur telt momenteel vijftien leden. Hun professioneel profiel omvat verschillende vakgebieden, zoals recht, business, industriële activiteiten, banking & investment banking, marketing & sales, technologie & engineering, HR en consultancy.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

 • Bert De Graeve, Voorzitter
 • Matthew Taylor, Gedelegeerd Bestuurder
 • Celia Baxter (1)
 • Alan Begg (1)
 • Leon Bekaert
 • Grégory Dalle
 • Charles de Liedekerke
 • Christophe Jacobs van Merlen 
 • Hubert Jacobs van Merlen
 • Maxime Jadot
 • Pamela Knapp (1)
 • Martina Merz (1)
 • Emilie van de Walle de Ghelcke 
 • Henri Jean Velge 
 • Mei Ye (1)

(1) Onafhankelijke bestuurders

De samenstelling van de Raad van Bestuur zal wijzigen in 2018

Op 28 februari 2018 heeft de Raad van Bestuur de nominatie aangekondigd van de heer Colin Smith als bestuurder. Deze nominatie zal ter goedkeuring worden voorgedragen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 mei 2018. Hij zal de heer Alan Begg vervangen die bij afloop van zijn bestuurstermijn het mandaat niet wenst te hernieuwen.