Woord van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder

Beste lezer,

2017 was voor Bekaert een jaar van solide groei. We behaalden meer dan 10% omzetgroei en overschreden voor het eerst in de geschiedenis de kaap van
€ 4 miljard geconsolideerde omzet. 

Onze robuuste organische groei overschreed niet alleen de sectorgemiddelden in onze industrie, maar ook de algemene groei van het BBP. Bovendien creëerde
onze groei meerwaarde met een rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC) ruim boven de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC) in 2017.

We boekten solide resultaten in EMEA en verdere margeverbetering in Noord-Amerika. Onze marges in de andere segmenten waren lager dan vorig jaar door diverse nadelige mix-effecten. De onderliggende EBIT daalde met 1% naar € 301 miljoen aan een marge op omzet van 7,3%. Onze onderliggende EBITDA bedroeg € 497 miljoen aan een marge van 12,1%. Het perioderesultaat toerekenbaar aan de Groep steeg met 76% tot € 185 miljoen, of een winst per aandeel (EPS) van € 3,26.

We hebben de afgelopen jaren een grote transformatie doorgemaakt en het is niet eenvoudig om de impact hiervan te beoordelen op basis van de resultaten van één jaar, maar als we terugblikken wordt het duidelijk hoeveel er is veranderd. De wereldwijde deelname van onze medewerkers aan de globale transformatie van Bekaert naar betere prestaties heeft bijgedragen tot de collectieve kracht van onze onderneming. Onze teams voelen zich geëngageerd en zijn vol zelfvertrouwen om het steeds beter te doen en onze gezamenlijke ambities naar een steeds hoger niveau te tillen. Ons transformatietraject zal voortbouwen op wat we al hebben bereikt.

We beseffen dat dezelfde factoren die onze prestaties het voorbije jaar nadelig beïnvloedden, zullen blijven wegen op onze marges in 2018. We hebben er echter het volste vertrouwen in dat we onze rentabiliteit in de loop van het jaar zullen verbeteren en we weten wat we moeten doen om vooruitgang te boeken.

  • We verwachten verdere verbetering in het doorrekenen van walsdraadprijsstijgingen zonder negatief effect op onze verkoopvolumes, wat de marges zou moeten helpen verbeteren.  
  • We hebben een doorbraak gerealiseerd in de ontwikkeling van fixed abrasive zaagdraad en verwachten vanaf de tweede jaarhelft van 2018 een positieve contributie te leveren.
  • Bridon-Bekaert Ropes Group is gestart met de uitrol van dezelfde transformatieprogramma’s die we met succes hebben ingevoerd in Bekaert en die zullen helpen om een ommekeer in de staalkabelactiviteiten te verwezenlijken.
  • We verwachten dat de impact van de globale transformatieprogramma’s die onze visie en strategieën ondersteunen, verder zal toenemen. Deze omvatten ons ‘manufacturing excellence’-programma, dat gericht is op het versterken van onze concurrentiekracht door het verbeteren van de veiligheid, kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en productiviteit van de onderneming; ons ‘customer excellence’-programma, dat groei en margeverbetering nastreeft; ons ‘supply chain excellence’-programma, dat verbetering in planning en voorraadbeheer beoogt; ons globaal veiligheidsprogramma, dat erop gericht is onze veiligheidsprestaties en -cultuur te verbeteren; en het onlangs toegevoegde ‘Fit for Growth’-programma, dat de functionele uitmuntendheid en capaciteit doorheen Bekaert zal stimuleren. 
  • Daarnaast zullen we ook voordelen beginnen zien van de lopende expansie- en kostenefficiëntie-investeringen.

Daarom zijn we ervan overtuigd dat we onze rentabiliteit in de loop van het jaar progressief zullen verbeteren teneinde hetzelfde niveau van winstgevendheid te bereiken als in 2017. We blijven geloven dat de verbeteringen die we doorheen de onderneming implementeren ons in staat zullen stellen om op middellange termijn een onderliggende EBIT-marge van 10% te behalen.

We voeren en groeien onze business op een duurzame manier zodat al onze stakeholders er baat bij hebben. Een belangrijke component van het leveren van waarde aan onze aandeelhouders en het verdienen van hun vertrouwen op lange termijn is het laten terugvloeien van kapitaal op een consistente en transparante wijze. Op basis van de financiële resultaten van 2017 en het vertrouwen in de vastgelegde richting heeft de Raad van Bestuur beslist om aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2018 een brutodividend van € 1,10 per aandeel voor te stellen. 

We willen onze klanten, partners en aandeelhouders bedanken voor hun blijvend vertrouwen. En we willen onze medewerkers bedanken voor hun engagement, energie en onstuitbare gedrevenheid om onze competenties steeds te blijven verbeteren, als één Bekaert-team.
Bert De Graeve - Voorzitter en Matthew Taylor - Gedelegeerd Bestuurder